Peter van Onna

De ijdele Respighi poseerde bij voorkeur naast het borstbeeld van Beethoven. De bedoeling daarvan was dat de bezoeker spontaan zou uitroepen: ,,Wat een treffende gelijkenis!'' Componeerde Beethoven in de Pastorale vogelzang, Respighi ging zover om in Pini di Roma een grammofoonplaat voor te schrijven met nachtegalenzang. De nieuwe dubbel-CD van Peter van Onna (1966) is al even beeldend en ook hij schuwt geen enkele vorm van klankrealisme. De vier orkestwerken, waaronder een piano- en een saxofoonconcert, zijn geïnspireerd op schilderijen van Turner, Van Gogh, Dali en Mondriaan. Waar Dali's Apparition de la ville de Delft naar Vermeer een surrealistisch spanningsbeeld oproept tussen de 17de en 20ste eeuw, vertaalt Van Onna dit door 17de-eeuwse trommels te contrasteren met 20ste-eeuwse autotoeters. Van dit soort voorbeelden zijn er vele te geven. De uitvoeringen door een geïnspireerd Nederlands Balletorkest doen alle eer aan Van Onna's levendig kleurenpalet: zowel ragfijn gesluierd als fel ópvlammend, zowel broos als robuust.

Peter van Onna: orkestwerken voor het Nederlands Balletorkest o.l.v. Zsolt Nagy en Neal Stulberg, Donemus CV102.

    • Ernst Vermeulen