Minder winst voor Van der Hoop

De teruglopende handel in aandelen heeft bij Van der Hoop voor een fors verlies gezorgd. De effektenbank heeft over het boekjaar 2001 een spectaculair lagere winst behaald dan in het jaar daarvoor. Het nettoresultaat daalde met 95,7 procent tot 105.000 euro. De winst per aandeel bedroeg 2 eurocent, tegenover 55 eurocent in 2000. De totale bedrijfslasten stegen met 5,9 procent tot 21,1 miljoen euro.

De afdelingen Private Banking en Van der Hoop Capital Management kregen het het hardst te verduren.

Bestuursvoorzitter P. van Hooidonk noemde het slechte beursjaar in een verklaring als de belangrijkste oorzaak voor de winstval. Maar ook door ,,de toenemende zorgplicht'' moeten effectenbanken ,,nog behoedzamer adviseren dan in het verleden''.

Een ingrijpende reorganisatie, waarbij 30 procent van de arbeidsplaatsen verloren ging, moet zorgen voor structureel lagere kosten. Van Hooidonk verdedigde de reorganisatie als een ,,pijnlijke, maar noodzakelijke stap''.