`Leefbaar Nederland kloon D66'

Leefbaar Nederland heeft de ,,staatkundige ideeën overgenomen'' van D66 en vertaald voor een breed publiek. ,,D66 is een merkartikel, Leefbaar Nederland een kloon.'' Dat zegt D66-minister Brinkhorst in een gesprek met deze krant.

D66'ers hebben altijd moeite gehad met macht, aldus Brinkhorst, en met hun eigen pr. ,,Ze vinden het vaak mooi genoeg als ze zich aan de publieke zaak kunnen wijden.'' Maar een overtuiging alleen is niet genoeg. ,,Je moet die ook kunnen verkopen.''

Brinkhorst was betrokken bij de oprichting van D66 in Groningen, een van de oudste afdelingen. Partijgenoten uit die tijd zeggen nu dat ze niet alleen de standpunten van Leefbaar Nederland herkennen, maar ook de sfeer van toen. Fred de Vries, de eerste penningmeester van de Groningse D66-afdeling: ,,Ze organiseren de onvrede, net als wij toen.'' Jan Apotheker, oud-afdelingsvoorzitter in Groningen en oud-Statenlid, ziet bij Leefbaar Nederland hetzelfde ,,enthousiasme, dezelfde drive''.

Jos Staatsen, nu PvdA maar in 1972 de eerste D66-wethouder in Groningen, vindt de mensen van D66 nog steeds ,,sympathiek''. ,,Ze hebben ook vaak goede ideeën. Maar die vind je vaak terug bij andere partijen.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 25