Kuiper

Het artikel Wat kan die man luisteren, vandaag in het magazine M (pagina 10), geeft een uitspraak van korpschef Kuiper niet goed weer. Er staat: ,,Maar hij [Cohen] kan wel opvattingen hebben over wat ik doe of wat De Wit [officier van justitie] doet, in essentie kun je je afvragen of dat relevant is''. Kuiper zei: ,,Maar hij kan wel opvattingen hebben over wat De Wit doet, in essentie kun je je afvragen of dat relevant is.''