Kindergoelag (2)

In het artikel Kindergoelag wordt de Russische jeugdzorg als een probleem opgevoerd. Geconstateerd wordt dat een grondige hervorming noodzakelijk is. Ik heb daar een bezwaar tegen. Het artikel schetst een massief-verstikkend beeld van de jeugdzorg. Alsof alle initiatieven tot verandering nog genomen zouden moeten worden.

Dat is niet zo. Vanaf 1993 ben ik betrokken bij een intensieve samenwerking tussen Russen en Nederlanders op het terrein van jeugdhulpverlening en jeugdrecht. Met grote inzet wordt door bijzonder gemotiveerde mensen uit politiek en bureaucratie, jeugdinstellingen en opleiding en wetenschap gewerkt aan een hulpverlening aan jeugdigen die meer in overeenstemming is met het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Mijn Russische collega's ergeren zich vaak aan de eenzijdig negatieve publiciteit. Zij vinden dat het werk en inzet van zovelen voor verbeteringen van de positie van de risicojeugd daarmee miskend wordt. En daar ben ik het volledig mee eens.