Kassa!

In het artikel Kassa! (Z, 23 februari) schetsen Rinskje Koelewijn en Guus Valk de achtergronden van het onderzoek naar mogelijke fraude op hogescholen. In de inleiding staat: `Over het grijze gebied tussen fraude en creatief omgaan met verouderde regels. Dit is goed koopmanschap.' Dat laatste oordeel is aan mij ontleend. Die stelling acht ik nog steeds verdedigbaar, maar ik vind dat het artikel nauwelijks een bijdrage levert aan een beter begrip van de situatie. Ik word in het artikel sprekend opgevoerd met de mededeling dat ,,...niemand hier [de Hogeschool van Amsterdam] verstand heeft van management...''. Geen beste beurt voor een voorzitter die twee maanden in dienst is en een dergelijk oordeel uitspreekt over tientallen leidinggevenden in zijn organisatie. Ik heb dat dan ook niet zo bedoeld. Mijn mededeling betrof het gebrek aan kennis over `marketing'.

Samen met veel andere instellingen heeft de Hogeschool van Amsterdam moeten vaststellen dat men niet over voldoende marketingvaardigheden beschikt om aanbod te ontwikkelen dat beantwoordt aan de vraag. Dat konden de mensen van het bureau O&O in Breda veel beter. Die constatering is niet van mij. Het bestuur van de HvA heeft al een paar jaar eerder die vaststelling gedaan en dit bureau opdracht gegeven voor de hogeschool dergelijk onderwijs te ontwikkelen, te organiseren en aan te bieden.

Als voorbeeld heb ik genoemd dat O&O een opleiding heeft ontwikkeld voor de Amsterdamse thuiszorgorganisatie. De auteurs maken daar direct een `opleiding voor thuishulpen' van, maar dat is wat anders. Verwacht mag worden dat in een sector als de thuiszorg, die sterk groeit en met complexe problemen in de bedrijfsvoering wordt geconfronteerd, behoefte bestaat aan scholing van het leidinggevend kader.

Dat blijkt het geval. Die behoefte is door O&O waargenomen en daarop is een opleiding ontwikkeld. Zo zijn er nog veel andere voorbeelden te noemen van initiatieven van O&O. De Hogeschool van Amsterdam beschikt echter nog niet over de mogelijkheid om dergelijke `markten' te ontwikkelen.