INTERNET

Voor liefhebbers zijn er talloze internetsites over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Een selectie:

Kenniscentrum Wie weinig tot niets weet van de VOC-periode, kan terecht bij het VOC-Kenniscentrum in Leiden. Op de website is een dwarsdoorsnede van de beroemde Batavia te zien en een geïllustreerde lijst van de belangrijkste handelsproducten.

www.voc-kenniscentrum.nl

Activiteiten De Stichting Viering 400 jaar VOC geeft op haar website een compleet overzicht van alle geplande activiteiten in het kader van het jubileumjaar, van tentoonstellingen tot theatervoorstellingen en maritieme evenementen. Met tientallen handige links. www.voc2002.nl

Databank Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksmuseum zijn enkele van de vele instellingen die kennis en/of kunst ter beschikking hebben gesteld aan de Atlas Mutual Heritage, een nog altijd groeiende databank over de VOC. De databank biedt tevens een arsenaal aan oude afbeeldingen van handelsposten van de VOC.

www.atlasmutualheritage.nl

Opvarenden Het Algemeen Rijksarchief startte, in samenwerking met diverse stedelijke archiefdiensten, een database met de namen van mensen die tussen 1700 en 1794 aan boord gingen van schepen die naar de Oost voeren. De namen zijn afkomstig uit scheepssoldijboeken. www.voc.websilon.nl

Duyfken In 1606 voer een klein schip, onder leiding van Willem Janszoon, van het Indonesische Banda naar Nova Guinea, op zoek naar goud en handelsmogelijkheden. De Duyfken kwam uiteindelijk in Australië terecht, waar op 8 april 2000 een replica de haven van Fremantle verliet om in april van dit jaar ons land te bereiken. Op de website van de (Australische) Stichting Duyfken 1606 Replica een verslag van de expeditie, toen en nu. www.duyfken.com

Batavia In 1985 startte de Bataviawerf in Lelystad een ambitieus project: de herbouw van het VOC-schip de Batavia. Voor de reconstructie werd gebruikgemaakt van tal van archiefstukken, 17de-eeuwse bouwbeschrijvingen, prenten en schilderijen. Op de website van de werf is van alles te lezen over de geschiedenis van dit schip en wordt een virtuele tour aangeboden. www.bataviawerf.nl

Glossarium Geeft een overzicht van en uitleg bij VOC-termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

www.kb.nl/infolev/ing/rgp/werkbest/voc/welkom.