EU dreigt Heineken met boete

De Europese Commissie dreigt bierbrouwer Heineken met een hoge boete wegens kartelvorming. Het zou samen met de Deense concurrent Carlsberg hebben afgesproken elkaar niet te beconcurreren.

De verantwoordelijke Europees commissaris Mario Monti (Mededinging) zei gisteren dat twee jaar onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van ,,een van de meest schaamteloze kartelpraktijken'' van de laatste jaren. Brussel beschuldigt de twee brouwers ervan dat ze midden jaren negentig met elkaar hebben afgesproken dat ze hun producten niet agressief zouden promoten in elkaars thuismarkten.

Heineken verwerpt de beschuldigingen van de Europese Commissie, maar weigert verder commentaar. Een woordvoerder van Carlsberg ontkent eveneens dat het Europese kartelregels heeft overtreden, maar bevestigt dat er tussen 1993 en 1996 gesprekken hebben plaatsgehad tussen de bestuursvoorzitters van de twee bedrijven. Volgens Carlsberg betrof het steeds ,,beleefdheidsbezoeken en discussies over algemene economische onderwerpen''.

De boetes die de Europese Commissie in theorie kan opleggen, kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de wereldwijde omzet van elk concern. Dat zou voor Heineken een bedrag betekenen van 916 miljoen euro, een kwart meer dan de nettowinst die het bedrijf over het afgelopen jaar boekte. Carlsberg zou in dat geval een boete van ten hoogste 400 miljoen euro kunnen verwachten.

De Europese Commissie legt boetes van dergelijke hoogte zelden op. Drie maanden geleden kregen enkele Belgische- en Luxemburgse bierbrouwers straffen die varieerden van 448.000 euro tot 46,4 miljoen euro. Die laatste boete was voor Interbrew, maar bedroeg nog geen driekwart procent van de omzet van deze Belgische brouwerij over 2000. De betrokken bedrijven maakten onderling afspraken over de verdeling van afzetmarkten en de hoogte van bierprijzen.

Heineken en Carlsberg krijgen twee maanden om de beschuldiging te weerleggen. Enkele maanden daarna zal Monti een definitief besluit nemen over de straffen.

De Europese Commissie is al twee jaar bezig met een uitgebreid onderzoek naar kartelafspraken van Europese bierbrouwers. Vergelijkbare procedures lopen nog in onder meer Frankrijk, Italië en Portugal. Bij invallen en inbeslagnames van administratie in het voorjaar van 2000 werden ook de Nederlandse brouwers Grolsch en Bavaria bezocht. Over deze bedrijven heeft Brussel gisteren niets meegedeeld.