Etrusken 4

In het artikel van Charles Coster `Van oost naar west' (W&O, 16 februari) over de mogelijke herkomst van de Etrusken mis ik bij de opsomming van theorieën de hypothese van de llIyrische herkomst. Deze opvatting werd omstreeks 1970 geponeerd door de Franse linguïst Zacharie Mayani in het boek `Les Etrusques commencent à parler'.

Het is waar dat deze opvatting destijds al moeilijk verdedigbaar was, gezien het gebrek aan substantiële teksten uit het llIyrische (proto-Albanese) taalgebied van voor de vijftiende eeuw en de daarbij niet altijd overtuigende pogingen van Mayani etymologische verbindingen te leggen met het moderne Albanees. Toch gaat het mijns inziens niet aan, te doen alsof deze theorie nooit bestaan heeft.

    • Drs. G.T.A. Goslinga