Etrusken 2

Geheel met prof.em. Beekes ben ik het eens dat de Etrusken (Tyrrheniërs) uit Lydië afkomstig waren de kop van het artikel van Charles Coster luidt dan ook terecht `Van oost naar west' (W&O, 16 februari). Maar het is niet nodig om met dit geografische begrip te gaan schuiven, zowel naar tijd als plaats. De kwestie over de vraag naar de herkomst van de Etrusken wordt niet zozeer door Herodotos' zienswijze vertroebeld hij immers maakte er geen geheim van Lydische bronnen te hebben gebruikt , maar wel door Dionysios' interpretaties van oudere histor(iogra)ische bronnen in combinatie met Dionysios' eigen bevindingen uit zijn eigen tijd, het eind van de eerste eeuw v.Chr.

Zoals ik heb uiteengezet in `Pelasgians and Etruscans (Tyrrhenians): Just a Matter of Succession', te vinden in Eirene (Praha) 35 (1999), gaat het erom een passage van Hellanikos, overgeleverd dankzij Dionysios (!), op juiste wijze te begrijpen. Doet men dit, dan blijkt er geen fundamenteel verschil in zienswijze te bestaan tussen Hellanikos en Herodotos (beiden levend in de 5de eeuw eeuw v.Chr.). Hellanikos heeft het bijvoorbeeld over een rivier Spines in samenhang met de Ionische Golf. Daar maakt Dionysios `de Spinetische monding van de rivier de Po' van, alsof de rivier naar de Etruskische (!) plaats Spina, gelegen in de Po-delta, vernoemd zou zijn. Maar de Po mondde niet uit in de Ionische Golf.

In genoemd artikel concludeerde ik al dat Hellanikos' versie, op juiste wijze geïnterpreteerd, als betrouwbaar moet worden aangemerkt. Daarnaast wordt Hellanikos' relaas beaamd door diverse klassieke auteurs, onder wie Herodotos [1,94].

    • A.R.V. Tegelaar