Dienstbetoon

,,Melkert vindt dat het `afgelopen moet zijn' met het sluiten van bank- en postbankfilialen in stadswijken en dorpen'', meldt deze krant van 23 februari. Hij gaat een initiatiefwetsvoorstel indienen om daar paal en perk aan te stellen want het dienstbetoon mag niet verder teruglopen.

Dezelfde Melkert die zijn partijgenoot en minister De Vries (Binnenlandse Zaken) van harte ondersteunt bij het opheffen van levensvatbare gemeenten, die tegen de wil van de bewoners ondergebracht moeten worden bij reeds grote centrumgemeenten.

Dorpen van rond 15.000 inwoners hebben straks nog wel één of twee banken maar geen gemeentehuis. Kennelijk telt het dienstbetoon van de overheid niet mee en moet de dorpsbewoner voortaan voor zijn rijbewijs, paspoort en andere zaken maar een tiental kilometers rijden.

Diezelfde dorpen met 6 tot 8 huisartsen moeten het sinds kort in de avonduren en in het weekeinde ook maar zien te redden met één centrale huisartsenpost in de centrumgemeente, wat al gauw een half uur rijden (in het spitsuur het dubbele!) betekent.

Commentaar van Melkert daarop heb ik niet gehoord of gelezen.

Als dorpsbewoner ben ik zeer geïnteresseerd in pogingen het dienstbetoon in stadswijken en dorpen op een hoog peil te houden. Hypocriete verkiezingsretoriek levert echter geen bijdrage.

    • J. Muntendam