DE WEEK

De op twee na grootste economie ter wereld is in recessie. Twee kwartalen krimp achter elkaar. Het begrotingstekort is nu zelfs groter dan begin februari, toen Duitsland met politieke machinaties het standje van Brussel wist te ontspringen. De Franse economie is in het jongste kwartaal ook gekrompen, en omdat de rest van de eurozone nauwelijks beter presteert, stevent de hele eurozone af op krimp. Europa doet het daarmee slechter dan de Verenigde Staten. Dit jaar ook verkiezingen in Frankrijk en Nederland. Bondskanselier Gerhard Schröder besloot om Brussel tot zondebok van de Duitse kwalen maken. It's the European commission? Stupid.

Nederland , luilekkerland. Smokkel, drugshandel, gewelddadigheid, prostitutie, milieumisdrijven, u kunt het zo mal niet verzinnen of het gebeurt hier. In de Amsterdamse haven. Voor politie en justitie is het daar maagdelijk gebied. Er zijn geen patrouilleboten, de politie toont zich er niet. Bij de talrijke loodsen en andere opstallen bestaat een wirwar van onder- en doorverhuur waarop de autoriteiten het zicht hebben verloren. Verbaasd?

Zes hogescholen hebben voor bijna 30 miljoen euro gefraudeerd. Door duizenden studenten die er niet studeerden wel in te schrijven en zo de rijkssubsidie op te strijken. Ook een BV uit Breda deed mee, bemiddelde en streek ruim de helft van het geld op. De minister heeft aangifte bij justitie gedaan. Zijn accountantsdienst had de zaak uitgezocht. De BV is een goede bekende van de accountants, ze deden er zelf zaken mee. Ruim anderhalf jaar geleden had een `klokkenluider' al voor de fraude gewaarschuwd. De minister zegt sinds eind vorig jaar pas op de hoogte te zijn. Wist hij al die tijd niet waar de klepel hing?

Jeffrey Skilling houdt vol zijn baas Kenneth Lay nooit om de tuin te hebben geleid. De voormalig tweede man van het bankroete Enron verklaarde dat deze week voor het Amerikaanse Congres. `Klokkenluider' Sherron Watkins, die Skilling als de gevaarlijkste en de onbetrouwbaarste van het stel aan de top beschouwt, gaf tijdens de hoorzitting behalve Skilling ook Lay de volle laag. Lay zag of wilde niet zien dat met de cijfers geknoeid werd. Skilling herinnerde zich van een gesprek daarover, in 2000 met de intussen huidige topman die nu de scherven bijeenveegt en ook getuigde, niets, wel dat die hem toen om salarisverhoging had gevraagd. How dare you.

Wegens de onregelmatigheden met Europese werkloosheidssubsidies moet Den Haag aan de Europese Commissie 157 miljoen euro terugbetalen. Minder dan de 202 miljoen euro die eerst werd geëist, méér dan de 32 miljoen euro die H. Koning – die in opdracht van de begunstigde, het ministerie van Sociale Zaken, de ESF-affaire had uitgezocht – welwillend had uitgerekend. Er wacht nog een terugvordering van mogelijk 540 miljoen euro. Verantwoordelijke ministers: A.M. en K.de V.

Nieuw belastend materiaal van `klokkenluider' Paul van Buitenen, die met eerdere onthullingen aan de val van de vorige Europese Commissie bijdroeg, deed het Europese fraudebureau besluiten de besteding van de ESF-subsidies in Limburg zelf maar eens te onderzoeken. Volgens Provinciale Staten, die een eigen onderzoek deden, is de fraude in Limburg op advies van het ministerie gebeurd. Frauderen in commissie?

In de bouw bestaat een CAO waarin een praktijk staat beschreven die sinds 1992 verboden is. Volgens de CAO-partijen staat dat er al 20 jaar in en had men al die tijd vergeten dat te schrappen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ons ook nooit op het verzuim gewezen, hoewel het de CAO wel steeds heeft goedgekeurd, klaagde de FNV. Blunderen in commissie.

De Nederlandse deelname aan de JSF, die de opvolger van de F16 moet worden, is op financieel drijfzand gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van de staf van een Kamercommissie. De Kamer beslist dit voorjaar of Nederland meedoet. Parlementaire enquête in wording?

Wel eens met zes man op één avond 72.000 euro verbrast? Zes bankiers die een deal vierden in Londen bestelden zo uitbundig, dat het restaurant, Petrus genaamd, uit verlegenheid maar het eten niet in rekening bracht, alleen de drank. Zij betaalden netjes uit eigen zak. Barclays, hun bank, vond het bedrag met al die ontslagen in de City toch ongepast en ontsloeg ze. ,,It's the economy, stupid!''

    • Paul Friese