College Nijmegen

In NRC Handelsblad van 20 februari stond een artikel met de kop `Guusje ter Horst wil meepraten'. In dat artikel wordt gesteld dat ik als burgemeester van Nijmegen tijdens de collegeonderhandelingen stevig zou willen meepraten, en zelfs dat ik die onderhandelingen zou willen voorzitten. Dat is in strijd met de waarheid. Een dergelijke optie is nooit aan de orde geweest.

Wat in Nijmegen in goed overleg met alle fractievoorzitters is afgesproken, is dat ik niet alleen na afloop, maar ook tijdens de onderhandelingen, word geïnformeerd over de stand van zaken.

Voor deze variant wordt overigens alle ruimte gelaten in de voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing.

    • Guusje ter Horst
    • Burgemeester van Nijmegen