CAO open teelten per brief geregeld

Per brief is gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor werknemers in de open teelten, zoals akkerbouw, bollen- en bomenteelt en een deel van de tuinbouw. Werkgeversorganisatie LTO-Nederland heeft de vakbonden per brief gemeld akkoord te gaan met de aanpassingen die de bonden hadden gevraagd, eveneens per brief. De werknemers krijgen er tussen 1 april 2001 en 1 april 2003 6,1 procent bij. Als werkgevers en werknemers afspraken maken over flexibel werk ontvangt het personeel een bedrag ter waarde van een extra salarisperiodiek. De CAO geldt voor 35.000 vaste werknemers en 80.000 seizoenswerkers.