Bondsdag steunt immigratiewet

De Duitse Bondsdag heeft gisteren met 321 tegen 225 stemmen de immigratiewet van minister van Binnenlandse Zaken Otto Schily goedgekeurd die enigszins is aangepast. Ook een eerdere versie van de wet was al door de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, aangenomen, maar werd door de regering herzien toen bleek dat er in de Bondsraad, de Eerste Kamer die wordt gevormd door afgevaardigden van de deelstaten, geen meerderheid voor bestond.

Datzelfde lot lijkt ook de nieuwe wet beschoren. Op 22 maart moet de Bondsraad erover beslissen en aangezien de oppositionele christen-democratische partijen daar een meerderheid hebben, is het zeer waarschijnlijk dat de wet opnieuw sneuvelt.

Uitgangspunt van de immigratiewet is dat Duitsland immigratie nodig heeft om tekorten op de arbeidsmarkt en een snel toenemende vergrijzing op te vangen. Daarvoor is een systeem bedacht waarbij mensen afhankelijk van hun opleiding een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning krijgen. Deze acceptatie van economisch gewenste immigratie wordt in de wet gecombineerd met strengere regels voor asielaanvragen en een eis voor immigratie om een integratieprogramma te volgen.

Volgens christen-democraat Michael Glos, een vertrouweling van Edmund Stoiber, kandidaat voor het kanselierschap bij de verkiezingen in september, zal de wet Duitsland ,,veranderen in een multicultureel immigratieland – dat zal met ons niet gebeuren.'' Volgens CDU-fractieleider Friedrich Merz zal Duitsland op basis van de nieuwe wet overspoeld worden door buitenlanders, waardoor de toch al stijgende werkloosheid (nu ruim 10 procent) alleen nog maar groter wordt.

De wet geeft daarom volgens Merz een verkeerd signaal.