BOEKEN

Er zijn talrijke boeken geschreven over de VOC. Voor de beginners enkele aanraders:

Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries Volume 1 J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, I. Schöffer, Nijhoff (1979). Eerste deel van een driedelige reeks. Wordt beschouwd als het belangrijkste en meest complete werk over het scheepvaartbedrijf van de Compagnie. Bevat een lijst van alle VOC-reizen naar Azië en een keur aan statistische informatie, 21,28 euro. Het boek is verkrijgbaar via het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. (070) 315 64 44.

De geschiedenis van de VOC Femme S. Gaastra, Walburg Pers (2002). Standaardwerk over de geschiedenis van de VOC. Beschrijft onder meer de samenstelling van het personeel, het boekhoudkundig systeem en de sociale achtergrond van de bewindhebbers. Deze week verschijnt een nieuwe druk: gebonden en rijk geïllustreerd. 19,95 euro

Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw Els M. Jacobs, Walburg Pers (2000). Informatief en mooi geïllustreerd boek geeft overzicht van de commerciële activiteiten van de VOC in Azië. Welke producten werden waar gekocht en welke problemen vonden de handelsvaarders op hun pad? 39,95 euro.

Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800) Roelof van Gelder, SUN, Nijmegen (1997). Een studie naar het leven van Duitse matrozen en soldaten aan boord van VOC-schepen. Voor dit boek werd gebruikgemaakt van persoonlijke herinneringen en reisverhalen van opvarenden, 19,50 euro.

De VOC in bedrijf, 1602-1799 Harm Stevens, Walburg Pers (1998). Handzaam boekje dat, aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum, een beeld geeft van de Compagnie als handelaar, transporteur, scheepsbouwer, zendeling en machthebber, 13,95 euro.

Varen om peper en thee. Een korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie Els Jacobs, Walburg Pers (1991). Vertelt in het kort de geschiedenis van de VOC. Centraal staat de reis van een Oost-Indiëvaarder, 11,95 euro.