ASHDOWN

De oud-leider van de Britse Liberale Democraten, Paddy Ashdown, wordt de nieuwe VN-afgezant in Bosnië, als opvolger van Wolfgang Petritsch. Ashdown is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Akkoord van Dayton dat in 1995 een einde maakte aan de oorlog in Bosnië. De invoering van het vredesakkoord verloopt moeizaam. Vluchtelingen keren bijvoorbeeld mondjesmaat terug. Ashdown beschikt over vergaande bevoegdheden en kan Bosnische leiders die de uitvoering van het akkoord traineren, ontslaan.