ACTIVITEITEN

Op 20 maart 1602 werd de VOC opgericht tijdens een bijeenkomst van de Staten-Generaal in de Ridderzaal te Den Haag. Die gebeurtenis zal precies vierhonderd jaar later op dezelfde plek worden herdacht in aanwezigheid van diverse prominenten. In het kader van het VOC-herdenkingsjaar worden de komende maanden tientallen tentoonstellingen geopend en symposia belegd. Zeven gemeenten bieden een VOC-programma aan. Een overzicht:

Duotentoonstelling Op 16 maart openen het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam De kleurrijke wereld van de VOC. In Amsterdam (t/m 27 oktober) aandacht voor de handel met India en China, in Rotterdam (t/m 15 september) alles over de handel met Japan, Indonesië en Ceylon. Tijdens de exposities worden in beide musea ook diverse evenementen gehouden. Amsterdam (020) 523 22 22, Rotterdam (010) 413 26 80

Rijksmuseum Van 13 april t/m 14 juli De Atlas Gordon: 456 tekeningen van de Kaapkolonie. Tot 8 april Foto's uit verre landen: beelden van graven, kerkhoven en forten op oude VOC-vestigingen in India. Het jubileumjaar wordt afgesloten met De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950 (10 oktober t/m 9 februari 2003) waar aan de hand van schilderijen, tekeningen en voorwerpen de koloniale geschiedenis in beeld wordt gebracht. Bijzonder zijn vooral de tekeningen van Johannes Rach, de Deen in Nederlandse compagniedienst die het dagelijks leven in Batavia en omstreken vastlegde. (020) 674 70 00

Amsterdams Historisch Met Amsterdam - Azië - Amsterdam; de stad en de VOC (t/m 31 augustus) presenteert het Amsterdams Historisch Museum een rondgang in de vaste opstelling met VOC-objecten. (020) 523 18 22

Westfries Museum Op 26 mei wordt in het Westfries Museum in Hoorn geopend Op de Rede van Hoorn, een collectie 17de-eeuwse schilderijen die de toenmalige VOC-haven van Hoorn laten zien. T/m 7 juli. (0229) 28 00 28

Maritiem Museum Met Batavia VOC-stad in de Oost toont het Maritiem Museum Rotterdam het ontstaan en de ontwikkeling van het voormalige Batavia door middel van prenten en tekeningen. T/m 16 juni. (010) 217 67 67

Zijdemuseum Via de maritieme zijderoute brachten VOC-schepen de mooiste stoffen uit Azië naar de Zeeuwse havens. De zijden kant van de VOC, te zien in het Zijdemuseum in Meliskerke, toont onder meer een op zijde gedrukte bruidsbrief en een proefschrift. 20 april t/m 26 oktober.

(0118) 59 33 05

Groninger Museum Tot en met 10 november is in het Groninger Museum de tentoonstelling 400 jaar VOC - Chinees porselein te zien. VOC-voorwerpen uit de eigen collectie.

(050) 366 65 55

Princessehof, Leeuwarden De tentoonstelling Kraak. Begeerlijk porselein uit China, die op 2 juni wordt geopend, gaat in op de betekenis van Chinees porselein voor de Nederlandse cultuurgeschiedenis. T/m 1 september.

(058) 294 89 58

Prinsenhof, Delft Schatten in Delft: burgers verzamelen tussen 1600 en 1740 toont een keur aan door burgers verzamelde VOC-rariteiten. Van 11 april t/m 14 juli.

(015) 260 23 58.

Maritiem & Jutters Museum, Texel In de tentoonstelling Aan mijn Waarde, Lieve Man staat het leven van de achterblijvende zeemansvrouwen centraal. Van 11 mei tot 31 december. (0222) 314 956

Museum Nusantara, Delft Schatten in Delft: burgers verzamelen tussen 1600 en 1740 toont tekeningen van de blinde Duitse onderzoeker Georg Everhard Rumphius. Van 11 april t/m 14 juli. (015) 260 23 58.

Paleis Het Loo Nationaal Museum Veel planten kwamen met de VOC uit Azië en Zuid-Afrika naar Nederland. In Planten van overzee: de koning-stadhouder en zijn bestellingen bij de VOC staat koningstadhouder Willem III als importeur van planten centraal. Deze tentoonstelling is van 1 juni tot 1 september te zien in Paleis Het Loo.

(055) 577 24 00.

Hortus botanicus Leiden Ook de Hortus botanicus in Leiden besteedt aandacht aan planten afkomstig uit Azië en Zuid-Afrika. Van 4 t/m 26 mei en van 4 juni t/m 31 oktober kunnen bezoekers een wandeling langs VOC-planten maken. Er zullen ook illustraties uit de Jan Brandes-collectie worden getoond.

(071) 527 72 49.

Fries Scheepvaart Museum In de tentoonstelling Friesland en de VOC, van 21 juni t/m 29 september te zien in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, ligt het accent op personen van Friese afkomst die in dienst waren bij de VOC – als bestuurder, kapitein of koopman.

(0515) 41 40 57.

GEMEENTEN

Verschillende gemeenten besteden aandacht aan het VOC-jubileumjaar. Een kort overzicht:

Texel Op 16 maart kunnen Texelaars hun VOC-erfstukken laten taxeren in het Maritiem & Jutters Museum in Oudeschild. De officiële ontvangst van VOC-replica Duyfken vindt plaats op 28 april. Verder diverse VOC-wandelroutes en fietsroutes.

www.voc.texel.net

Hoorn In het weekend van 24 mei een groots marinespektakel, met VOC-replica Duyken als middelpunt. Verder een VOC-tiendaagse (van 6 t/m 16 juli) met stadsfeesten en een culinair festijn. www.hoorn.nl/voc2002

Enkhuizen Drie VOC-zomerconcerten in de Zuiderkerk: 6 juli, 20 juli en 17 augustus. Verder een nautisch weekend (6-7 april) en een internationaal shantykorenfestival (14 juni).

www.voc-enkhuizen.nl

Rotterdam Elke 1ste en 3de zaterdag van de maanden april t/m augustus een drie uur durende specerijentour, met een bezoek aan het linieschip `De Delft'. Op 12 september een Specerijencongres in het Beursgebouw.

www.vvv.rotterdam.nl

Delft Op 10 april een herdenkingsconcert in de Oude Jan. Tijdens het VOC-monumentenweekend (14-15 september) kunnen alle VOC-gerelateerde gebouwen in de stad worden bezocht. Diverse excursies en stadstochten. www.delft.nl

Amsterdam De intocht van VOC-replica Duyfken, op 3 mei, vormt het startschot voor een keur aan jubileum-activiteiten in de hoofdstad. Zo staat in hetzelfde weekend een markt op het programma, waar VOC-goederen zullen worden geveild. Van 14 september tot 27 oktober volgt een internationale kunstmanifestatie.

www.voc-amsterdam.nl

Zeeland Op diverse campings in Zeeland wordt in de maanden juli en augustus een diavoorstelling over het opduiken van scheepswrakken uit de VOC-tijd vertoond. In de Stadsschouwburg in Middelburg is op 21, 22, 24 en 25 september een volksopera te zien over de onmogelijke liefde van een rijke koopmansdochter in de VOC-tijd, uitgevoerd door Flairck. www.vvvzeeland.nl

LEZINGEN EN CONGRESSEN

Een overzicht van lezingen en symposia over de VOC:

Universiteit Leiden Onder meer lezingen over scheurbuik in de tijd van de VOC (13 maart), VOC-stadsplanning in de overzeese gebiedsdelen (8 mei) het het belang van sterrenkunde voor de toenmalige zeevaart (29 mei). Verder organiseert de Universiteit Leiden van 5 t/m 8 juni een congres over oorlogsvoering en diplomatie ten tijde van de VOC. (071) 527 7295.

Erasmus Universiteit Rotterdam Welke factoren bepaalden het succes van een onderneming als de VOC? En hoe zit dat vandaag de dag? Het seminar `Ondernemen in heden en verleden' (11 april) moet antwoord geven op deze vragen. (010) 408 17 50.

Map collectors society De VOC maakte in eigen beheer kaarten, die zowel in cartografisch als kunstzinnig opzicht van groot vakmanschap getuigen. De International Map Collectors Society legt op een symposium (30 sept. t/m 2 okt.) uit waarom. (0252) 41 52 27.