Weer onderzoek Brussel naar ESF Limburg

Nederland wacht een nieuw onderzoek naar fraude met gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het onafhankelijk bureau voor fraudeonderzoek in de Europese Unie, OLAF, gaat de mogelijke fraude met ESF-gelden in Limburg onderzoeken.

Dat is vanmorgen bekend gemaakt in Brussel. De aankondiging volgt op een vertrouwelijke analyse van OLAF van een omvangrijk dossier over misstanden binnen de EU, opgesteld door klokkenluider Paul van Buitenen. Eerdere onthullingen van deze Nederlandse EU-ambtenaar droegen bij tot de val van de vorige Europese Commissie.

De Limburgse ESF-affaire staat los van de terugvordering van ESF-gelden uit de periode 1994-1996. Hierover heeft de Commissie een claim ingediend van 157 miljoen euro.

In de analyse adviseren OLAF-magistraten om de praktijken in Limburg te onderzoeken. In hun rapport staat: ,,Een onderzoek moet worden geopend naar de beschuldigingen gerelateerd aan het Europees Sociaal Fonds in de provincie Limburg'. OLAF gaat dit onderzoek dus zelf doen.

Van Buitenen gaf in augustus van het afgelopen jaar een rapport van 234 kantjes aan OLAF en de Europese Commissie. De magistraten van OLAF komen nu in de vertrouwelijk notitie tot de conclusie dat elf kwesties nader onderzoek verdienen of doorverwezen moeten worden naar justitie. Voor een deel betreft het feiten uit oude schandalen, zoals het scholingsprogramma Leonardo en de affaire rond ex-commissaris Edith Cresson. Nieuw zijn onderzoeken door medewerkers van UCLAF (de voorganger van OLAF), naar illegale partijfinancieringen, misstanden bij het EU-onderzoeksbureau Eurostat en de ESF-fraude in Limburg.

In zijn rapport ging Van Buitenen in op fraude met ESF-gelden door het Maastrichtse adviesbureau Abb die in 2001 aan het licht kwamen. Abb, dat het management voor tientallen ESF-scholingsprojecten deed, wordt door het ministerie van Sociale Zaken verdacht van onregelmatigheden. Volgens oud-medewerkers sjoemelde Abb met onkosten en deelnemerslijsten. Abb werkte nauw samen met de provincie Limburg, die grote bedragen aan voorschotten en subsidies betaalde aan Abb. Het bedrijf ging eind vorig jaar failliet.

Het Kamerlid Verburg (CDA) wil naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de provincie Limburg over de Abb-affaire een debat met minister Vermeend (Sociale Zaken). Uit dit rapport kwam naar voren dat op advies van het ministerie Abb onjuiste declaraties zou hebben ingediend.

Gerectificeerd

UCLAF

In het bericht Weer onderzoek Brussel naar ESF Limburg (1 maart, pagina 1) staat dat onderzoek gaat plaatsvinden door medewerkers van UCLAF (het voormalige onafhankelijke fraudebestrijdingsbureau van de EU) naar illegale partijfinanciering. Dit moet zijn: onderzoek gaat plaatsvinden naar medewerkers van UCLAF.