VS bekritiseren VN-tribunalen

De Amerikaanse staatssecretaris voor oorlogsmisdaden, Pierre-Richard Prosper, heeft gisteren harde kritiek geleverd op de oorlogstribunalen van de Verenigde Naties. Hij bepleitte sluiting van de Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen in 2008.

Pagina 5