Voor de man die alles heeft

Koopsompolisverkopers gaan zijn deur voorbij. A. Scheepbouwer, met ingang van 1 november bestuursvoorzitter van KPN, heeft alles al. Een puik pensioen. Een fraaie optieregeling bij zijn nieuwe baas die hem over een paar jaar miljoenen kan opleveren. Plus een bij voorbaat contractueel vastgelegde gouden handdruk mocht het bij KPN toch niet zo lopen als hij zich had voorgesteld.

Post- en logistiek bedrijf TPG, Scheepbouwers vorige werkgever, heeft vorig jaar nog 2.144.751 euro werkgeverspremie voor zijn pensioen gestort. TPG onthult de ongewone betaling in zijn gisteren verschenen jaarverslag en vermeldt daarbij dat de werkgeversbijdrage aan Scheepbouwers pensioenvoorziening ,,de financiering van overeengekomen pensioenverplichtingen'' is.

Het riekt een beetje naar Barnevik, de Zweedse viervoudige winnaar van de trofee voor de beste Europese manager, die de afgelopen weken in opspraak kwam door de onthulling van zijn ex-werkgever ABB dat hij bij pensionering 100 miljoen euro had meegekregen. De buitenwereld en de meeste ABB-commissarissen wisten van niets. ABB wil een deel van het geld terug.

Het verschil met Scheepbouwer is dat TPG zelf de storting netjes openbaar heeft gemaakt, ook al bestaat er door trage voortgang van de parlementaire behandeling geen wettelijk verplichting dat bedrijven deze privacy-gevoelige details moeten publiceren. Scheepbouwers bedrag steekt overigens schraal af bij de som voor Barnevik, maar die moest er verder van leven, terwijl het bij Scheepbouwer om een premiebijdrage gaat.

Het bijzondere aan het pensioen van Scheepbouwer is dat de commissarissen van TPG kennelijk een arbeidscontract met hem hadden getekend waarin hij, ook bij voortijdig vrijwillig vertrek, een compleet afgefinancierd pensioen heeft. Kom daar maar eens om als gewone werknemer.

De pensioenregeling bevestigt de indruk dat de werkelijke risico's in het bedrijfsleven niet in de directiekamers worden gelopen. Zie ook de 100 miljoen afkoopsom voor ruim 100 managers bij het Nederlandse vastgoedfonds Rodamco North America. Zie, op onovertroffen schaal, Enron.

Topmanagers en de commissarissen die hen moeten controleren spreiden zelf hun financiële bedje. De risico's van winstdalingen, economische malaise en overmoedige fusies en overnames komen voor rekening van aandeelhouders en werknemers.

Toch is er een lichtpuntje. Met een afgefinancierd TPG-pensioen kan Scheepbouwer bij KPN met goed fatsoen niet opnieuw pensioen gaan opbouwen. Weer een bezuiniging binnen.

    • Menno Tamminga