Rechter erkent Schaap niet als `klokkenluider'

De kernreactor in Petten hoeft Paul Schaap zijn baan als operator in de hogefluxreactor niet terug te geven. Hij voldoet niet aan de criteria voor erkenning als `klokkenluider'. Dit heeft de rechter in Alkmaar gisteren bepaald in het kort geding dat Schaap had aangespannen.

De operator werd enkele maanden geleden door de directie van de Nuclear Research and Consultancy group (NRG) in Petten van zijn functie ontheven omdat hij de pers en de toezichthoudende Kernfysische Dienst (KFD) had ingelicht over vijf incidenten die zijns inziens de veiligheid in de reactor hadden geschaad. Schaap beschouwt zichzelf als een `klokkenluider' die een ernstige misstand aan de kaak wil stellen. De NRG-directie noemt Schaap een amokmaker die de veiligheidsdiscussie misbruikt om andere doelen na te streven, onder meer verlichting van de werkdruk.

De rechter stelde gisteren de NRG-directie in het gelijk. Schaap voldoet niet aan criteria waaraan een `klokkenluider' zou moeten voldoen. Volgens de rechter was de aan de orde gestelde misstand niet zwaarwegend genoeg. Onderzoek van de KFD heeft aangetoond dat er in de reactor niet in strijd met vergunningen of de wet wordt gewerkt en ook dat er geen verhoogd risico voor werknemers of omwonenden was.

Bovendien heeft Schaap niet genoeg gedaan om zijn klachten intern te bespreken. Zo had hij volgens de rechter de ondernemingsraad of de arbeidsinspectie kunnen inschakelen, nadat hij bij de directie geen gehoor had gevonden. In plaats daarvan besloot Schaap de pers in te lichten en, later, de KFD. Volgens NRG voerde Schaap een gecoördineerde actie tegen zijn werkgever, via rechter, pers en KFD, en was hij als `klokkenluider' niet te goeder trouw. Dat verweer kan naar het oordeel van de rechter ,,niet bij voorbaat als onjuist'' worden gekwalificeerd. Om die reden komt Schaap geen arbeidsrechtelijke bescherming toe, aldus het vonnis. Schaap gaat tegen de uitspraak in beroep.

De reactor werd tien dagen geleden tijdelijk gesloten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich zorgen over de gevolgen van de sluiting. Als de reactor langer dan een maand dicht blijft, is de levering van voldoende radio-isotopen niet gegarandeerd. Met deze producten worden vooral kankerpatiënten behandeld.