Pas verschenen: Non fictie

Chris van der Merwe en Rolf Wolfswinkel (red.): De helende kracht van de literatuur. Tien essays over Nederlands en Suid-Afrikaans oorlogsproza. In de Knipscheer 224 blz. E15,75

Boek met bewerkingen van lezingen die werden gehouden aan de Universiteit van Kaapstad, over de Tweede Wereldoorlog en de Zuid-Afrikaanse grensoorlogen met Mozambique en Angola. De hulp die literatuur kan bieden bij de wonden die dergelijke oorlogen slaan, wordt onderzocht aan de hand van het werk van auteurs als André Brink, Riana Scheepers, Simon Vestdijk en Harry Mulisch.