Onderwijs werkte zelf met bureau O&O

De accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs heeft anderhalf jaar samengewerkt met de inmiddels ontslagen directeur J. van Zwieten van het omstreden onderwijskundig bureau Opleiding en Ontwikkeling (O&O) uit Breda. Dezelfde accountantsdienst presenteerde deze week een rapport waarin staat dat het bedrijf O&O `een hoofdrol speelt' in de mogelijke fraudezaak, waarbij hbo-instellingen onterecht subsidie kregen. Minister Hermans (Onderwijs) heeft daarvan aangifte gedaan.

Directeur A. van de Zand en onderdirecteur Wiarda van de accountantsdienst van het ministerie benaderden op 23 januari 2001 directeur Van Zwieten van O&O. Het ministerie wilde een `duaal traject' opzetten voor studenten. Duale studenten werken vier dagen en gaan één dag naar school.

Afgesproken werd dat Select Seminars, een volledige dochter van O&O waar Van Zwieten ook directeur van is, de werving en selectie zou doen van studenten bedrijfseconomie en accountancy. De studenten zouden aan het werk gaan bij het ministerie. Het bedrijf verzorgde het onderwijstraject aan verscheidene hogescholen. De studenten bleven ingeschreven bij de hogescholen die daarvoor ook bekostiging ontvingen.

In het conceptcontract dat Select Seminars sloot met de accountantsdienst staat dat het ministerie Select Seminars 15.000 gulden zou betalen voor werving en selectie, en 7.500 gulden indien de student na afronding van zijn studie in dienst zou treden bij het ministerie.

Daarnaast betaalde het ministerie de student 2.000 gulden per maand salaris. Volgens Select Seminar betaalde het ministerie het collegeld van 2.000 gulden aan Select Seminars, dat het op zijn beurt weer aan de hogescholen betaalde.

Dezelfde accountants melden in het rapport over de hbo-fraude dat niet studenten zelf, maar O&O het collegeld betaalde. De accountants stellen dat dit `rondpompen van collegeld op z'n minst ondoelmatig is en wellicht strafbaar'. Volgens betrokkenen bij O&O zijn er, wegens gebrek aan belangstelling, geen studenten die gebruik hebben gemaakt van het aanbod.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat er gesprekken zijn geweest met Select Seminars, maar ontkent dat er ooit sprake is geweest van een contract of verdere samenwerking.

hoofdartikel: pagina 7

    • Guus Valk
    • Rinskje Koelewijn