Ondergronds kabinet voor continuïteit

De Verenigde Staten beschikken sinds de terroristische aanslagen op 11 september over een ondergronds kabinet. De maatregel tot het samenstellen van een zogeheten ,,schaduwregering'' is afkomstig van de Amerikaanse presidentGeorge Bush en moet de continuïteit van de regering waarborgen bij een vijandelijke aanval op Washington.

Het nieuws over het ondergrondse kabinet, vandaag bericht door de Amerikaanse krant The Washington Post, benadrukt de ernst waarmee de regering-Bush de gevolgen van een mogelijk nieuwe terroristische aanval opvat. De schaduwregering is samengesteld direct na de aanslagen in New York en Washington en sindsdien voor onbepaalde tijd operationeel. De geheime maatregel, het `Plan voor continuïteit van operatie' geheten, stamt uit de Koude Oorlog toen de Verenigde Staten een intercontinentale raketaanval vreesden.

Hoewel daarvan inmiddels geen sprake meer is, hebben berichten over kernwapens in handen van terroristen Washington gealarmeerd. De Amerikaanse inlichtingendienst heeft inmiddels vastgesteld dat Al-Qaeda, de terreurgroep die verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslagen van 11 september, niet in het bezit kunnen zijn van dergelijke wapens. Washington acht de dreiging echter serieus genoeg om de ongewone en kostbare maatregel te rechtvaardigen.

Betrokkenen bij het ondergrondse kabinet hebben tegenover The Washington Post gezegd dat hoge regeringsfunctionarissen afwisselende diensten draaien op een of twee geheime locaties aan de Amerikaanse oostkust. In totaal zouden op die manier ten minste honderd hoge ambtenaren buiten Washington ondergronds wonen en werken voor de duur van drie maanden. De maatregel verklaart ook de geheimzinnigheid rondom de Amerikaanse vice-president Dick Cheney. Cheney is sinds de aanslagen dikwijls zonder opgaaf van reden veelvuldig niet in de openbaarheid geweest. Volgens een betrokken functionaris garandeert het overleven van Cheney de constitutionele continuïteit, maar ,,kan hij het land niet in zijn eentje draaiend houden''. Alleen met een groep van belangrijke departementale vertegenwoordigers onder hem, kunnen cruciale beslissing van Cheney, mochten die noodzakelijk zijn, ten uitvoer worden gebracht.

Regeringsfunctionarissen met `bunkerplicht' verblijven 24 uur per dag ondergronds zonder hun familieleden. De ambtenaren hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen en mogen niemand vertellen waar zij naartoe gaan. ,,Ze zijn op zakenreis, meer niet'', aldus een betrokken ambtenaar. Journalisten van The Washington Post zijn met het Witte Huis overeengekomen in hun artikel over het ondergrondse kabinet geen namen te noemen.

Volgens de krant bevinden zich doorgaans tussen de zeventig en honderdvijftig mensen in een van de geheime complexen. Hun aantal ,,varieert al naar gelang de inlichtingen'' aangaande terroristische dreigingen. Onder hen bevinden zich alleen ambtenaren van kabinetsniveau. Andere uitvoerende machten zijn er niet vertegenwoordigd. Zij zouden echter beschikken over eigen continuïteitsregelingen. Permanente bases ter vervanging van openbare structuren zijn al langer in gebruik door het Amerikaanse leger.

,,We nemen dit uiterst serieus'', aldus Josph Hagin vice-stafchef van het Witte Huis over het ondergrondse kabinet. ,,Het is onze taak voortgaande functionaliteit van de federale regering te garanderen. Indien sprake is van massavernietigingswapens zal de federale regering in staat blijven haar rol te vervullen en afdoende te reageren.''