Kamer stemt in met klimaatprotocol

De Tweede Kamer gaat zonder uitzondering akkoord met de ratificatie van het Kyoto-protocol uit 1997. Slechts op een ondergeschikt punt wordt een wijziging aangebracht, zo bleek gisteren tijdens een kort debat.

Naar verwachting zullen de Europese ministers aanstaande maandag op de milieuraad ook instemmen met de ratificatie. Minister Pronk (Milieu) heeft wel zorgen over de inspanningen van Canada en Australië.

De VS hebben eerder al laten weten niet mee te doen met het Kyoto-verdrag en volgens Pronk zal men daar ook niet op terugkomen zolang Bush president is.

In het Kyoto-verdrag, nader ingevuld op conferenties in Den Haag, Bonn en Marrakesh, staan afspraken over de wereldwijde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Nederland verplicht zich om over acht jaar 6 procent minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 1990. Het doel kan worden bereikt met belastingmaatregelen en er wordt op dit punt vooral veel verwacht van de kilometerheffing. Andere mogelijkheden zijn afspraken met het bedrijfsleven en wettelijke regelingen. De Tweede Kamer discussieert in april over de binnenlandse uitwerking van het verdrag. De uitstoot van broeikasgassenm zal met 40 miljoen ton omlaag moeten. Hiervan kan 20 miljoen via opkoop van rechten in het buitenland worden gerealiseerd, door steun te verlenen aan klimaatprojecten in het buitenland.

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor ,,reële reducties'' en ziet niets in het opkopen van rechten in bijvoorbeeld Rusland, waar de uitstoot door de economische recessie laag is en leidt tot een overschot aan emissierechten. In een door Crone (PvdA) samen met de ChristenUnie ingediende motie wordt uitgesproken dat het opkopen van emissierechten gebaseeerd dient te zijn op ,,in werkelijkheid gerealiseerde emissiereducties''. De hele Kamer is het hiermee eens.