`Hereniging Korea over 20 jaar'

De Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung heeft vandaag de verwachting uitgesproken dat het nog tenminste twintig jaar zal duren voor dat de aartsrivalen Zuid- en Noord-Korea zullen herenigen. Die voorspelling is veelbetekenend omdat Kim bij zijn aantreden vier jaar geleden van toenadering tussen beide landen zijn belangrijkste politieke doelstelling heeft gemaakt. Daarin leek hij zeer succesvol. Twee jaar geleden maakte Kim een historische ontmoeting mogelijk met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il. Maar sinds het aantreden van de Amerikaanse president Bush en diens scherpe kritiek op het Noord-Koreaanse bewind, zijn de betrekkingen tussen Seoul en

Pyongyang ernstig bekoeld.