Geen onderzoek jeugd Bijlmer

Het ministerie van Volksgezondheid hoeft geen nieuw epidemiologisch onderzoek onder minderjarige bewoners van de Bijlmer te beginnen. De president van de rechtbank in Den Haag heeft dat eerder deze week besloten. Een moeder had in kort geding geëist dat het verband tussen gezondheidsklachten van haar twee kinderen en de Bijlmerramp werd is onderzocht. De rechtbank oordeelt dat de overheid niet onzorgvuldig heeft gehandeld door kinderen onder de achttien jaar niet te laten onderzoeken. Wetenschappelijk gezien zou dat moeilijk zijn geweest, omdat de kinderen in de Bijlmer niet alleen sterk verschillen in leeftijd, maar ook in etniciteit. Om het onderzoek goed uit te voeren zouden grote groepen jonge proefpersonen nodig zijn geweest.