Blauwe Stad verdeelt het rode bolwerk

Albert Schwertman (76) is er gauw klaar mee: ,,Een verzwakking van links''. Veel meer valt er volgens hem niet te zeggen over de deelname van GroenLinks en de Socialistische Partij aan de raadsverkiezingen in Finsterwolde.

Schwertman staat vijfde op de lijst van de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) en rekent op zijn verkiezing. Morgen maakt hij een laatste ronde door Finsterwolde, Beerta en Nieuweschans, de drie kernen van de gemeente Reiderland, om de kiezers aan te sporen. Reiderland is nog altijd een felrode gemeente: vijf communisten in de raad, evenveel PvdA'ers en drie leden van Gemeentebelangen. Dit jaar proberen ook GroenLinks en de SP mee te vissen in de rode vijver. Maar ten koste van wie?

Deze middag is er niemand te zien in de hoofdstraat van het communistische bolwerk dat Finsterwolde altijd was. Op de verkiezingsborden alleen wat rafelige affiches van de NCPN, de SP en Gemeentebelangen. De warme bakker is vertrokken, de pizzeria is dicht evenals de zaak in huishoudelijke artikelen en het café.

Zo zal het niet blijven, over enkele jaren moet het in Finsterwolde weer een drukte van belang zijn. Het directe gevolg van De Blauwe Stad, een prestigieus en omvangrijk, maar tevens nogal omstreden plan waar vooral de PvdA mee wegloopt. Het leidde vorig jaar tot een breuk tussen de socialisten en de communisten in het college van B en W, waarna de PvdA verder ging met Gemeentebelangen. Van het oorsponkelijke idee om het Oldambt om te toveren in een soort Venetië met tal van eilandjes waarop huizen zouden komen, waar druk verkeer zou zijn van bootjes, is weinig overgebleven. ,,De technici zeiden dat we dan binnen 36 uur met een groene stinkende soep zouden zitten'', vertelt PvdA-wethouder Ruud Hietbrink. Dus werden de waterpartijen veranderd, kwamen er grotere eilanden en wordt er straks een drie meter hoge dijk aangelegd. ,,Je kunt straks niet meer over het water kijken'', oordeelt Schwertman. Dat bestrijdt Hietbrink: ,,We hebben creatieve oplossingen bedacht, de huizen worden op palen gezet.'' Volgens hem zal het plan gewoon worden uitgevoerd: ,,in december van dit jaar gaat de schop in de grond''.

De communisten maken vooral bezwaar tegen de dure woningen (500.000 euro) in het plan, bedoeld voor de gestresste bewoners van de Randstad. Maar Schwertman en de zijnen willen betaalbare woningen voor de eigen bevolking.

Als de PvdA, zoals nu wordt verwacht, zetels verliest aan de SP, ontstaat er een probleem. De raad heeft het plan aangenomen en er zijn overeenkomsten getekend met een bouwconsortium. De tegenstanders zullen sterke argumenten moeten hebben om het niet uit te voeren. aldus Hietbrink. De communist Schwertman heeft er al een: ,,De financiële onderbouwing deugt van geen kant.''

    • Harm van den Berg