Aldus...

,,Kan de overheid verder gaan dan het handhaven van de wet en een bescheiden betutteling in de stijl van Postbus 51? Ik denk van niet.'' (Eurocommissaris en oud VVD-leider Frits Bolkestein, tijdens de Telderslezing gisteravond in Leiden)

,,Eigenlijk is bekering van een volk nodig. Maar politiek veralgemeniseer ik vaak ons standpunt, om zo meer draagvlak te krijgen. Dan noem ik de principiële kanten zijdelings.'' (Lijsttrekker Albert Janssen van de ChristenUnie in Veendam in het Reformatorisch Dagblad)

Waarom wil je in de gemeenteraad? ,,Omdat ik er net inzit en het heel leuk vind er mee door te gaan.'' (Koen Baart, kandidaat- gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Haag op de website van de PvdA-Den Haag)

,,Het valt veel raadsleden niet mee goed te functioneren.'' (Minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken in Elsevier)

Reacties en tips: frontberichten@nrc.nl