Aelbert Cuyp

In het artikel `Het volmaakte Nederland' over de overzichtstentoonstelling van Aelbert Cuyp in Londen (Cultureel Supplement, 15 februari) schrijft Marc Chavannes: ,,Het is zeker dat Cuyp zijn stad niet meer zou herkennen.'' Juist het omgekeerde is het geval: Cuyp zou zijn stad zeker nog herkennen. Het oude havengebied, waar hij is geboren en getogen, is in grote trekken nog hetzelfde als in zijn tijd.

Marc Chavannes moet maar eens op een zonnige zomeravond een kijkje komen nemen. En dan moet hij beslist ook een oversteek maken met de waterbus naar Zwijndrecht en Papendrecht. Dan kan hij nog steeds genieten van `het gezicht op Dordrecht', gehuld in het gouden licht van de ondergaande zon. Op sommige punten kijkt men, met een beetje fantasie, recht de zeventiende eeuw in.

    • Bas Kloens