Ybema wil werkster goedkoper maken

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) wil fiscale maatregelen om huishoudelijke diensten, zoals de `witte werkster' en kinderopvang, goedkoper te maken. Daarmee gaat hij in tegen het kabinet dat fiscale maatregelen om de markt voor persoonlijke diensten te stimuleren heeft afgewezen.

Ybema zei dit tegen deze krant op een congres over duurzaam ondernemen. ,,Als een markt niet werkt, moet de overheid analyseren waar het knelpunt zit. Dat moet de overheid dan oplossen'', aldus Ybema. Fiscale maatregelen zullen naar zijn zeggen ,,goed werken'' om de falende markt voor persoonlijke diensten, waaronder huishoudelijke hulp en kinderopvang, vlot te trekken.

Het kabinet heeft onlangs een advies naast zich neergelegd om de mogelijkheden te onderzoeken van fiscale stimulering van huishoudelijke diensten. Het advies komt van de interdepartementale werkgroep Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit voor Persoonlijke Dienstverlening (MDW). De werkgroep constateert in het rapport dat de markt voor persoonlijke dienstverlening faalt. Dat belemmert een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen.

Het falen van de markt voor persoonlijke diensten wordt vooral veroorzaakt doordat de prijzen op de reguliere markt te hoog zijn voor particulieren, zo blijkt uit het rapport. Die kopen de zorg op de zwarte markt, wat belastingontduiking en uitkeringsfraude tot gevolg heeft. Daarnaast belemmert de falende markt de toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt, stelt de werkgroep. Als er meer betaalbare hulp zou zijn, zou 5 procent van de vrouwen betaald werk gaan verrichten of méér gaan werken, zo blijkt uit onderzoek dat de MDW-werkgroep liet verrichten onder duizend huishoudens. Daardoor zouden 75.000 fulltime vacatures vervuld kunnen worden.

De ministerraad stemt in met de analyse van de werkgroep, maar neemt niet het advies over om onderzoek te doen naar fiscale voordelen voor bedrijven en instellingen die hun personeel persoonlijke diensten aanbieden. Ook het voorstel om persoonsgebonden budgets (vouchers) in te voeren, in navolging van Frankrijk en Denemarken, is niet overgenomen. Wel wil het kabinet lokale experimenten met overheidssubsidie voortzetten om werk en privéleven beter elkaar af te stemmen.

    • Mariël Croon