Uitstel van nieuwbouw voor Stedelijk

De aanbesteding voor de vernieuwingsplannen van het Stedelijk Museum in Amsterdam zal, anders dan aanvankelijk voorgenomen, mogelijk niet in mei beginnen.

Op dit moment zijn er buiten de gemeente Amsterdam nog onvoldoende `medefinanciers' voor de verbouwing en nieuwbouw die, exclusief exploitatiekosten, 93 miljoen euro gaat kosten. Als de situatie niet verandert, kan er in mei niet worden overgegaan tot aanbesteding, aldus cultuurwethouder Bruines (D66) gisteren in de gemeenteraad.

Eerder op de dag was de raad akkoord gegaan met een functiewisseling in de tweehoofdige leiding van het museum, waarop de directie zelf had aangedrongen. Financieel-directeur Van Heusden wordt algemeen directeur en mede-directeur Fuchs zal zich als artistiek-directeur niet meer met de zakelijke maar alleen nog met `inhoudelijke' kant bemoeien.

Het voornemen voor het grootschalige project is hiermee niet van tafel. De raad stemde in met het voorstel de plannen eventueel aan te passen aan het nieuwe programakkoord dat na de raadsverkiezingen van volgende week moet worden gesloten en de financiële steun waartoe het nieuwe kabinet na de Kamerverkiezingen bereid is. Aan deze beslissing was binnen het college een venijnige politieke strijd voorafgegaan die na de besluitvorming in de raad gisteren in de wandelgangen werd voortgezet.

In de hoofdstedelijke begroting is 45 miljoen euro gereservereerd voor nieuwbouw en renovatie van het museum. De rest van de kosten moet worden opgebracht door met name de rijksoverheid. Onderhandelingen daarover hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Wethouder Dales (VVD) van financiën wilde daarom zijn goedkeuring niet verlenen aan het definitieve voorstel over de herontwikkeling van het museum. Hij werd gesteund door PvdA-wethouder Stadig van volkshuisvesting. Stadig vreesde dat de onderhandelingspositie van Amsterdam wordt ondermijnd bij een besluit hoe dan ook door te gaan met het project. Beiden werden door hun fracties onder druk gezet akkoord te gaan met een formulering om ,,desgewenst'' tot aanpassingen over te gaan. Met name fractievoorzitter Piersma (PvdA) en woordvoerder Spier (VVD) was er veel aan gelegen dat de plannen niet op hun laatste raadsvergadering zouden stranden. Beiden keren na de verkiezingen niet terug in de raad.

In de plenaire zitting zweeg Dales nadrukkelijk over zijn houding binnen het college. Hij stemde ook tegen een motie van GroenLinks waarin zijn positie werd verwoord. Maar na afloop was Dales, tevens lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen van volgende week, wel bereid tot tekst en uitleg. Volgens hem was in feite tot uitstel besloten omdat nu al vaststaat dat er in mei onvoldoende vooruitgang zal zijn geboekt in de onderhandelingen. Volgens Bruines, wier cultuurportefeuille expliciet door Dales wordt geambieerd, is het nog te vroeg om die conclusie te trekken.