Straatroof in tien jaar bijna verdubbeld

Het aantal straatroven is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Registreerde de politie in 1990 bijna 8.000 straatroven, in 2000 was dit gestegen naar bijna 14.000. Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie in opdracht van het ministerie van Justitie.

Hoewel er meer straatroven worden gepleegd, vormen die nog steeds niet meer dan 1,9 procent van het totale aantal diefstallen dat bij de politie bekend is. In 2000 was 0,4 procent van de totale bevolking slachtoffer van beroving met geweld. Omdat niet alle slachtoffers aangifte doen, zijn ook resultaten van een grootschalige enquête onder slachtoffers bij het onderzoek betrokken.

Onderzoeker H. Ferwerda vermoedt dat de toename van het aantal straatroven is toe te schrijven aan de opkomst van de mobiele telefoon en het massaal bellen op straat. Hij constateert dat de daders van straatroof in de afgelopen jaren veel jonger zijn geworden en vermoedt dat dit te maken heeft met de `makkelijk buit' die gsm's zijn. Ferwerda: ,,Je hoeft als dader niet over lef te beschikken, als je maar behendig bent. Het is toch vaak grijpen en rennen. Veel straatrovers zijn nog scholieren.''

Ruim driekwart van de straatroven vindt plaats in de binnenstad van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. De grote steden, met een inwonertal van meer dan 250.000, hebben er de meeste last van. Amsterdam telt de meeste slachtoffers, voornamelijk toeristen. Twee weken geleden vroeg burgemeester Cohen van Amsterdam minister De Vries (Binnenlandse Zaken) om vijfhonderd extra agenten, die gericht moeten worden ingezet bij grote problemen met de veiligheid.

Mede door de gsm's is het profiel van de gedupeerden veranderd. Waren de slachtoffers bij de `traditionele' tasjesroof voornamelijk oudere vrouwen, tegenwoordig zijn de slachtoffers van straatroof meestal jongere mannen. De daders zijn naast jong, man, minderjarig en allochtoon vooral first offenders, die voor het eerst in aanraking komen met de politie. Volgens onderzoeker Ferwerda is straatroof de eerste stap in een criminele carrière.