STE checkt witwassen

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) gaat toezicht houden op de naleving van witwaswetten door effectenhuizen. De nieuwe controlefunctie vloeit voort uit de nota `Integriteit financiële sector en terrorisme bestrijding' van de ministeries van Financiën en Justitie van vorig jaar november.

Dat heeft een woordvoerder van de STE vanmorgen bevestigd. Na de aanslagen in de VS van 11 september, hebben Justitie en Financiën een plan opgesteld dat onder meer gericht is op bestrijding van terroristische geldstromen. De nieuwe toezichtfunctie is gebaseerd op de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). Het gaat daarbij om de naleving van de wet door de effecteninstellingen die onder het toezicht vallen van de beurswaakhond. Voorheen was er geen specifieke MOT-toezichthouder voor de effectensector.

Vanaf morgen heet de STE overigens Autoriteit Financiële Markten. De naamsverandering houdt verband met een veelheid van nieuwe taken die de STE er bij heeft gekregen. Dat zijn onder meer het toezicht op openbare biedingen, op de toepassing van financiële bijsluiters (productinformatie) bij complexe financiële producten en het toezicht op consumentenkredieten.