SITE VAN DE DAG

Na de verkiezingen wordt in gemeenten een duaal stelsel ingevoerd: wethouders zullen niet meer lid zijn van de raad. Dit zal vooral in het begin erg onwennig zijn voor de raden. Sinds 14 november fungeren 18 gemeenten als proefkonijn, in deze plaatsen zijn al projecten gestart om een dualistische cultuur in de raad te bevorderen. Daarnaast zijn 98 gemeenten georganiseerd in `vernieuwingsnetwerken' waarin gediscussieerd wordt over de problemen met de dualisering.

De ervaringen zijn te lezen op de site www.vernieuwingsimpuls.nl.