's Nachts meer geluidshinder door Schiphol

Meer vliegtuigen van en naar Schiphol zouden het milieu niet extra mogen belasten. Dat was de afspraak. Maar op het punt van de geluidshinder lijkt dat niet te zullen lukken.

Schiphol zal met de ingebruikneming van de vijfde baan vooral 's nachts meer geluidshinder veroorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

In de omgeving van Schiphol zal de geluidshinder in de meeste gebieden groter worden dan zes jaar geleden was toegezegd, zo blijkt uit dit onderzoek. Een aantal plaatsen gaat er op vooruit, maar een groter aantal gaat er op achteruit. Tot het onderzoek werd opdracht gegeven door de milieugroepen Natuur en Milieu, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland en Platform Leefmilieu Regio Schiphol. Deze milieugroepen trekken uit het rapport de conclusie dat de milieunormen voor het nieuwe Schiphol niet gelijkwaardig zijn aan de oude regels. Dat was wel uitgangspunt van het nieuwe normenstelsel.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft er bij herhaling op gewezen dat het normenstelsel voor het nieuwe Schiphol een ,,gelijkwaardige'' vertaling zou zijn van het zes jaar geleden vastgestelde normenstelsel. Schiphol mag meer vliegtuigen verwerken onder de voorwaarde dat er niet meer geluidshinder zal zijn. In de oude milieuregels werd gesteld dat de milieusituatie er ten opzichte van het ijkjaar 1990 niet op achteruit zou gaan en dat de geluidsituatie over een etmaal 50 procent zou verbeteren. Volgens het NLR bedraagt het lawaai per etmaal in onder meer Koog aan de Zaan, Spaarndam en Hilversum-West vijf tot zes decibel meer dan was afgesproken. Als alleen naar de nacht wordt gekeken, is de geluidbelasting boven onder meer Zwanenburg, Koog aan de Zaan, Wormer, Amsterdam-Centrum West, Amstelveen-Zuid, Langeraar en Hilversum-West vijf tot zes decibel hoger dan eerder was afgesproken. In het algemeen, aldus de milieubeweging, neemt de geluidbelasting vooral 's nachts ten oosten van Schiphol ,,dramatisch'' toe.

Er zijn ook woongebieden die er door de vijfde baan op vooruitgaan. Zo neemt de gemiddelde geluidbelasting per etmaal met vier tot vijf decibel af in onder meer Zaanstad-Zuid en Leiden-Noord. In de nachtelijke uren, van elf uur 'savonds tot zeven uur 's ochtends, neemt de geluidbelasting met vijf tot zes decibel af in Sassenheim, Leiden-Noord, Nieuw-Vennep-Zuid en Lisse-Zuid.

Het NLR heeft de nieuwe milieunormen vergeleken met een herberekening van de milieunormen van zes jaar geleden. Zonder die herberekening zou een vergelijking onmogelijk zijn geweest, aangezien er voor het nieuwe Schiphol een nieuw stelsel van geluidnormen wordt gehanteerd. Het nieuwe stelsel gaat uit van daadwerkelijke metingen in decibellen. Het stelsel moet duidelijker zijn en ook beter te handhaven.

De milieugroepen vragen minister Netelenbos nu om geluidgrenzen vast te stellen die hetzelfde beschermingsniveau bieden als de zes jaar geleden opgestelde milieuregels. De milieubeweging meent verder dat de grenswaarden voor de handhavingspunten per etmaal en voor de nacht veelal één tot drie decibel te soepel zijn vergeleken met de oude milieunormen. ,,Daardoor is er boven veel woonwijken ruimte voor 25 procent tot meer dan 100 procent extra vliegverkeer, zonder dat enige extra geluidmaatregel behoeft te worden getroffen om het vliegverkeer minder lawaaaiig te maken. Mét extra geluidmaatregelen aan vliegtuigen is zelfs een nog drukker vliegverkeer mogelijk'', aldus de milieubeweging.

In het algemeen stellen de milieugroepen dat de nieuwe normen ,,alarmerend weinig bescherming'' bieden ,,tegen lawaai, gevaar, stank, verzuring en de, ook Europees, steeds zorgwekkender ingeschatte gevolgen van fijn stof en kankerverwekkende stoffen''. De nieuwe milieunormen zijn ,,uiterst summier en rekbaar'', aldus de brief aan minister Netelenbos. ,,Hiermee houdt u zich naar onze mening niet aan de toezegging dat de nieuwe milieunormen voor Schiphol gelijkwaardig zouden zijn aan die van de Aanwijzing en de Planologische Kernbeslissing (PKB).''

    • Arjen Schreuder