Rusland tegen inzet soldaten VS in Georgië

Rusland heeft gisteren negatief gereageerd op de Amerikaanse beslissing het Georgische leger met opleidingen en helikopters te helpen bij de strijd tegen terroristen in het grensgebied met Rusland.

In Washington en Tbilisi is benadrukt dat de Amerikanen zich hoe dan ook niet actief met gevechtsoperaties in Georgië zullen bezighouden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, zei dat een Amerikaanse militaire aanwezigheid in Georgië ,,de al gecompliceerde situatie [in de regio] verder zal verslechteren''. Aleksej Arbatov, voorzitter van de defensiecommissie van de Doema, voegde daaraan toe dat Washington Moskou had moeten consulteren over de plannen in Georgië.

Beiden reageerden op het nieuws dat 40 tot 250 Amerikaanse militairen Georgische troepen gaan opleiden om het terrorismeprobleem in de ruige, ontoegankelijke en onherbergzame Pankisi-kloof aan te pakken. De Georgiërs krijgen naast een opleiding ook tien Amerikaanse gevechtshelikopters. De Pankisi-kloof grenst aan Tsjetsjenië en herbergt naast achtduizend Tsjetsjeense vluchtelingen naar schatting 1.500 Tsjetsjeense strijders. Volgens de Georgiërs en de Amerikanen bevinden zich in de kloof echter ook leden van Osama bin Ladens terreurnetwerk Al-Qaeda (net zoals aan de kant van Al-Qaeda en de Talibaan in Afghanistan veel Tsjetsjeense vrijwilligers meevochten). The New York Times citeert vandaag Georgische functionarissen die zeiden dat de afgelopen maanden tientallen Afghanen, Saoediërs en Jordaniërs in Georgië zijn gearresteerd die kennelijk op weg waren naar de Pankisi-kloof.

Rusland heeft Georgië vaak verweten te weinig te doen tegen Tsjetsjeense strijders in de kloof. Het heeft de Georgiërs aangeboden het terrorismeprobleem in de Pankisi-kloof met Russische militaire hulp aan te pakken, maar dat aanbod is door Georgië afgewezen. Georgië van zijn kant heeft Rusland verweten het Georgische luchtruim te schenden met bombardementen in de Pankisi-kloof.

President George Bush verdedigde de Amerikaanse plannen gisteren. ,,Zolang er invloed van Al-Qaeda is, waar dan ook, helpen we landen [Al-Qaeda-strijders] op te sporen en voor de rechtbank te brengen''. De hulp aan Georgië blijft beperkt tot militair materiaal en technisch advies, zo voegde Bush daaraan toe.

Ook Abchazië en Zuid-Ossetië – twee separatistische regio's in Georgië die in het verleden in hun verzet tegen het centraal gezag in Tbilisi actieve hulp van de Russen hebben gehad – reageerden gisteren zeer negatief op de Amerikaanse plannen. Abchazië vreest dat de met Amerikaanse hulp versterkte Georgische strijdkrachten een nieuwe oorlog tegen de Abchaziërs zullen ontketenen. De president van Zuid-Ossetië, Edvard Kokojev, zei gisteren: ,,Er zijn geen internationale terroristen in de Pankisi-kloof. Het sturen van Amerikaanse adviseurs is maar een voorwendsel. Als [de Georgische president] Sjevardnadze de toestand in zijn land niet controleert, behoudt Zuid-Ossetië zich het recht voor Rusland te vragen Russische troepen op Zuid-Ossetisch gebied te stationeren.''