Praktijk is al jaren in de CAO opgenomen

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor administratief en technisch personeel in de bouw, goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt een praktijk beschreven die sinds 1992 is verboden.

Het draait om een bijlage in de CAO waarin de functie van calculator is omschreven. Daarin wordt gemeld dat deze functionaris `voorbestedingen' voor bouwprojecten bijwoont en `met andere inschrijvers (...) een prijsregeling' overeenkomt. Het houden van voorvergaderingen waarin aannemers de prijs van een bouwwerk bepalen, is sinds 1992 op last van de Europese Commissie verboden.

Dit bericht van de Volkskrant is bevestigd door organisaties van werknemers en werkgevers in de bouw. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de CAO algemeen verbindend verklaard, aldus een woordvoerder van minister Vermeend.

Volgens woordvoerders van FNV Bouw (werknemers) en het AVBB (werkgevers) gaat het om een omissie. Het AVBB meldt dat de opstellers van de CAO bij de een- of tweejaarlijkse vernieuwing van de CAO hebben verzuimd functieomschrijvingen te vernieuwen die sinds 1978 in een bijlage zijn opgenomen. ,,Een foutje'', aldus de AVBB-woordvoerder.

Een zegsman van de FNV wijst erop dat ook het ministerie nooit op de omissie heeft gewezen. ,,We hebben het niet bewust laten staan. De CAO is sinds 1992 steeds algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en ook daar heeft men hier nooit de vinger op gelegd'', aldus de FNV-woordvoerder.

Een woordvoerder van minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt dat de passage in de CAO `niets met bouwfraude heeft te maken'. Hoewel zij beaamt dat in de passage illegale handelingen worden beschreven, kon zij haar reactie niet toelichten. ,,Dit is het antwoord van de minister en meer mag ik niet zeggen'', aldus de woordvoerder van minister Vermeend.

Een commissie uit de Tweede Kamer onder leiding van M. Vos van GroenLinks verricht sinds vorige maand een parlementaire enquête naar mogelijke fraude in de bouwwereld. Ook het openbaar ministerie doet hiernaar uitgebreid onderzoek. In reactie hierop hebben bouwondernemers en hun organisaties de laatste maanden een en andermaal ontkend dat zij illegale prijsafspraken zouden maken.