Meer aandacht voor groei van economie

De Nederlandse economie krijgt het de komende tien jaar zwaar. Om een behoorlijke groei vast te houden zal fors geïnvesteerd moeten worden in arbeidsaanbod en arbeidsproductiviteit.

Ook moet het ondernemerschap aantrekkelijker gemaakt worden, is een van de conclusies van de jaarlijkse toets op het concurrentievermogen, met de titel `Benchmark om te groeien'. De toets, die vanochtend gepresenteerd werd door minister Jorritsma, is opgesteld door Economische Zaken.

Uit de toets blijkt dat Nederland er vergeleken met acht andere landen (waaronder de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland) relatief goed voorstaat, maar kwetsbaar is. Nederland heeft momenteel de laagste werkloosheid van de onderzochte landen, de herziening van de faillissementswet zorgt voor extra dynamiek en groei, de liberalisering van de netwerksectoren (energie, telecom) verloopt goed en ook de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven verloopt naar wens, schrijft het ministerie.

De belangrijkste oorzaak van de verwachte lagere groei de komende jaren is het verminderen van de groei van het arbeidsaanbod. Dat was tot nu toe de motor van de economie. De verwachte verhoging van de arbeidsproductiviteit is onvoldoende om dit verlies te compenseren. Met het oog op de toenemende vergrijzing en de daarbij behorende oplopende kosten is het volgens het ministerie van Economische Zaken van cruciaal belang om meer mensen aan het werk te krijgen.

De overheid moet op meerdere terreinen forse inspanningen leveren om het groeipotentieel zo goed mogelijk te benutten. Het ministerie denkt onder meer aan een verbetering van de infrastructuur, het stimuleren van onderzoek en startende ondernemingen in de technologiebranche en het verlagen van de winstbelasting voor bedrijven. Ook moet het aantal kinderopvangplaatsen uitgebreid worden, zodat meer mensen arbeid en zorg beter kunnen combineren.