Kamer lauw over rechercheplan

Het plan van de ministers Korthals (Justitie) en De Vries (Binnenlandse Zaken) om te komen tot een landelijke aansturing van de recherche, is overwegend lauw ontvangen door de Tweede Kamer.

Alleen de raad van hoofdcommissarissen is ,,tevreden'' met het plan. ,,Dit is binnen het huidige politiebestel een goede oplossing'', zei woordvoerder C. den Bakker gistermiddag.

Volgens de nota `Landelijke en bovenregionale recherche' zou een nieuw te vormen `landelijke driehoek' van justitie, korpsleiding en korpsbeheerders onder voorzitterschap van het openbaar ministerie de zeggenschap moeten krijgen over de zeven `kernteams' van de recherche voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. Ook zou beter uitvoering gegeven kunnen worden aan internationale rechtshulpverzoeken.

Het plan van de beide ministers wijkt af van het advies van het college van procureurs-generaal, de top van het OM, aan de minister van Justitie om een nieuw, landelijk rechercheapparaat op te richten. Het college wilde vanochtend niet reageren op het het plan van de ministers.

In de Kamer hebben zowel de coalitiepartijen PVDA, VVD, D66 als partijen van de oppositie bedenkingen bij het plan. Scheltema-De Nie (D66) vindt dat het plan ,,het praatcircuit'' tussen de verschillende `driehoeken' in stand laat. ,,Wij zijn het eens met de procureurs-generaal dat er een landelijke recherche moet komen. Dit plan betekent slechts een klein stapje vooruit.'' Ook de PvdA blijft ernstige bedenkingen. Woordvoerder Van Heemst is bang dat er veel tijd verloren zal gaan aan het beslechten van conflicten. Hij is er niet van overtuigd dat met de nieuwe aanpak het oplossingspercentage omhoog zal gaan. Ook Nicolaï (VVD) vindt dat het plan niet ver genoeg gaat. Met name het feit dat de kernteams onder de regionale politiekorpsen blijven vallen, betekent volgens hem dat het OM nog steeds over onvoldoende zeggenschap beschikt.

Rietkerk (CDA) vreest dat bovendien de informatieuitwisseling niet goed is geregeld.