`High Noon' en `de As van het Kwaad' 2

Met stijgende verbazing heb ik het artikel van Woolsey, voormalig directeur van de Amerikaanse CIA, gelezen. De strekking van het verhaal is: de wereld is als een dorpje in het wilde westen. Amerika staat hierbij symbool voor de dappere sheriff, Europa op zijn beurt is te vergelijken met laffe strijders die onmiddellijk deserteren als de dappere sheriff even niet oplet. Wie de schurken zijn moge duidelijk zijn.

Denkt Woolsey dat de gemiddelde lezer van deze krant debiel is door met een dergelijke metafoor op de proppen te komen? Of is het probleem dat Woolsey de wereld echt zo ziet?

Dat laatste vrees ik, mede zijn gebrekkige beeldvorming. Zo wordt vermeld dat bij linkse politici duidelijke taal in het verkeerde keelgat schiet. Tevens wordt als een verklaring voor het predikaat schurkenstaat vermeld dat Iran en Irak ooit hebben samengewerkt bij terreur.

Dat wij het maar even weten! Daarnaast zouden ,,veel leden van de Europese elites met als opvallende uitzondering Tony Blair en nog wat andere getrouwen blijven vasthouden aan een blank-westers wereldbeeld dat de werkelijkheid ontkent en waarin dat alles waarover Amerika vastbesloten is, op zijn best uiterst twijfelachtig is''. Een uitleg waarom hij dat vindt blijft uit.

Tevens is opvallend dat hij in het hierboven aangehaalde citaat zijn eigen betoog vakkundig afbreekt want: linkse politici kunnen niet tegen duidelijkheid. Kom dan zelf wel met duidelijkheid en wijs eerlijk aan welke Europese politici ,,niets aan het handelen van Amerika kunnen waarderen''. Overigens lijkt Woolsey het hier zelf moeilijk te hebben met klare taal, namelijk: Absolutistisch, overdreven eenzijdig en simplistisch!

    • Jeroen van der Tol