Giften partijkas

Giften van ondernemingen aan politieke partijen moeten verboden worden, schrijft PvdA-voorzitter Ruud Koole (NRC Handelsblad, 14 februari). Een uiterst ongelukkig standpunt, gezien de PvdA-historie. Bovendien moet de commerciële inkoop van reclamespots door politieke partijen verboden worden, aldus Koole. Dat standpunt is ronduit betuttelend en regentesk.

De PvdA heeft jarenlang honderdduizenden guldens opgestreken van een verzekeringsmaatschappij die gelieerd is aan het rode gedachtegoed. Vorig jaar is de PvdA gestopt met ontvangst van die gelden. Op initiatief van Ruud Koole nota bene. Het lijkt daarom alsof niets dan hulde hem mag resten. Het tegendeel is waar. De PvdA heeft door die giften immers de mogelijkheid gehad veel geld te sparen voor de huidige verkiezingscampagne. Extra geld dat hard nodig is om zendtijd voor de PvdA-verkiezingsspots op televisie te kopen.

Het is opvallend dat Koole probeert te scoren met de PvdA als braafste jongetje van de klas, door geen giften van ondernemingen meer te accepteren. D66 is dezelfde mening toegedaan, maar loopt met een dergelijk standpunt echter niet te koop. D66 vindt het namelijk sinds zijn oprichting volstrekt normaal dat geen giften worden geaccepteerd van ondernemingen. Wel is er in beperkte mate gebruikgemaakt van sponsoring door ondernemingen. Daarbij konden voor enkele honderden tot duizenden guldens ondernemingen informatie kwijt op een informatiemarkt tijdens een congres, of in ons partijblad de Democraat. Consequent is iedere politiek inhoudelijke boodschap geweigerd. Sponsoring heeft D66 nooit veel opgeleverd, maar het is incidenteel een welkome bijdrage aan de bestrijding van kosten van een evenement of publicatie.

Over het voorstel tot een verbod op televisiereclame voor politieke partijen kan ik kort zijn. Wie bepaalt op welke manier politieke partijen de giften van hun leden mogen besteden? Gaan we binnenkort ook Greenpeace verbieden via de televisie reclame te maken omdat dat te duur is? Door D66 wordt veel papier bespaard door te kiezen voor tv-reclame en beperking van het aantal campagnefolders.

    • Landelijk Penningmeester D66
    • Frans van Drimmelen