Geschiedenis

Met interesse heb ik het artikel van dr. Enklaar gelezen over het eigen maken van onze cultuur door allochtonen (NRC Handelsblad, 21 februari).

Een aantal opmerkingen tonen weinig kennis van de geschiedenis van de joden in Nederland. Het feit dat Portugese joden zich makkelijk aanpasten aan de Nederlandse cultuur was zeker door hun internationale instelling en handelsgeest. Deze groep heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en bloei van Nederland. Niet alle Portugese joden waren rijk; de grote groep arme Portugezen werd door eigen armen- en ziekenzorg ondersteund. De opmerking over de Duitse en Oost-Europese joden vind ik zeer misplaatst. Waren zij misschien `vreemde eenden in de bijt' door het feit dat zij niet overal konden wonen, geen lid konden zijn van een gilde, en niet alle beroepen mochten uitoefenen?