Coalitie bekvecht voort over WAO

Coalitiepartijen PvdA en VVD blijven lijnrecht tegenover elkaar staan over de aanpak van de WAO. Dat bleek vanmiddag in de eerste helft van een spoeddebat in de Tweede Kamer.

PvdA-fractievoorzitter Melkert verweet de VVD mensen die door ziekte in de problemen ,,geen sociale zekerheid'' te willen bieden. Zijn VVD-collega Dijkstal verklaarde dat de PvdA de afgelopen jaren een oplossing voor de WAO steeds in de weg heeft gestaan.

Behalve met het asielbeleid heeft dit kabinet, volgens Dijkstal, ook gefaald met een aanpak voor het WAO-probleem. Dijkstal herhaalde de wens van de VVD dat het kabinet niet meer moeten wachten met het bepalen van een standpunt op het definitief advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het onderhandelaarsakkoord in de SER is volgens de VVD beneden de maat. Andere partijen willen wel wachten.

Alle grote partijen hadden vanmiddag kritiek op de manier waarop het kabinet heeft geopereerd. CDA-leider Balkenende noemde het ,,een beschamende vertoning'' dat staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) en minister Vermeend (PvdA) steeds verschillende signalen hebben afgegeven.

Het spoeddebat was aangevraagd door GroenLinks, nadat begin deze week een notitie van Hoogervorst deels was uitgelekt. Deze notitie was bestemd voor een discussie binnen het kabinet. De staatssecretaris deed daarin vergaande voorstellen, onder meer het niet meer algemeen verbindend verklaren van CAO's waarin wordt afgesproken om bovenop het ziektegeld van zeventig procent, het loon tot honderd procent aan te vullen. De PvdA is daar fel tegen. Gisteren werd in een overleg tussen zes ministers afgesproken dat Hoogervorst een nieuwe notitie zal maken.

In de Stichting van de Arbeid hebben de werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over het feit dat in tweede ziektejaar werknemers nog maar zeventig procent van hun loon krijgen. In de SER hadden de sociale partners hier ook al overeenstemming over. Om vakbonden hier ook aan te houden bij CAO-onderhandelingen, is een aanbeveling nodig van de Stichting van de Arbeid. De vakbonden legden zich hier gisteren bij neer.