Blair noemt actie tegen Irak `belangrijk'

De Britse premier Tony Blair heeft voor het eerst gezegd dat ,,actie'' tegen massavernietigingswapens van Irak ,,belangrijk'' is. Hij deed dat in een vraaggesprek met de Australian Broadcasting Corporation, aan de vooravond van de bijeenkomst van het Gemenebest in Brisbane.

Blair weigerde Irak, Iran en Noord-Korea op de noemer `As van het Kwaad' bijeen te brengen, zoals de Amerikaanse president Bush heeft gedaan, omdat die drie landen nucleaire, biologische en chemische wapens zouden maken. Maar hij prees Bush' leiderschap sinds de terreuraanvallen van 11 september en zei het ,,volkomen met hem eens [te zijn] dat massavernietigingswapens een daadwerkelijke bedreiging vormen van de stabiliteit in de wereld'', die ,,ons tot actie dwingen''.

Blair ontweek de vraag of actie tegen het regime van Saddam Hussein militair moet zijn, maar zei dat het Verenigd Koninkrijk die afweging ,,kalm en redelijk'' moet maken. In dezelfde woorden prees hij het optreden van de regering-Bush sinds 11 september.

Britse ministers hebben tot nu toe steeds gezegd dat bewijzen voor de betrokkenheid van Irak bij `11 september' nodig zijn, wil Londen instemmen met gewapende actie tegen Bagdad. Zo niet, dan zou de huidige coalitie met de Verenigde Staten uiteen kunnen vallen. Londen zou nog steeds hopen op een diplomatieke oplossing voor Irak, waarbij internationale wapeninspecteurs in dat land terugkeren. Die positie past in het streven krijgshaftige taal uit Washington te verzoenen met vooralsnog pacifistischer geluiden uit Europa.

De Britse krant The Observer schreef zondag dat Blair in april naar Washington reist voor een top met Bush om de details van een militaire campagne tegen Irak door te nemen. Londen zou volledig instemmen met militaire actie als Saddam Hussein blijft weigeren inspecteurs toe te laten. De speciale top ,,luidt `fase twee' van de strijd tegen het terrorisme in en actie tegen Irak staat bovenaan de agenda'', citeert de krant een functionaris van 10 Downing Street.