VVD bepleit uitgaansverbod voor jongeren

VVD-leider Dijkstal bepleit een uitgaansverbod voor jongeren in gebieden met veel overlast. Hij heeft dat gisteren gezegd tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Rotterdam.

Burgemeesters zouden de bevoegdheid moeten krijgen om individuele jongeren de toegang tot bepaalde stadsgebieden op bepaalde tijden te verbieden, aldus de VVD, ongeveer naar het voorbeeld van de thans in een stad als Amsterdam bestaande dijk- en stationsverboden. Ouders van jongeren die zo'n verbod overtreden, zouden een boete moeten betalen.

Het `uitgaansverbod' maakt deel uit van een gisteren door Dijkstal gepresenteerd `10-puntenplan' voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit. In het plan staan ook ideeën als het opheffen van `privacybelemmeringen' bij de effectuering van de bestaande `cliënt-volgsystemen' (waarbij gegevens over probleemjongeren van politie, justitie en jeugdzorg centraal worden beheerd), straf voor probleemjongeren die zich aan persoonlijke begeleiding onttrekken, meer `strafrechtelijke opvang' (zoals scholen met een detentie-regime), vaker elektronisch huisarrest, herinvoering van een speciale jeugd- en zedenpolitie en vaker straffen van jongeren volgens het volwassenenstrafrecht.

De VVD onderzoekt nog hoe het `uitgaansverbod' juridisch vorm zou moeten krijgen, aldus een woordvoerder. De partij vermoedt echter dat er geen landelijke wetsaanpassingen voor nodig zouden zijn. Het `uitgaansverbod' zou via een plaatselijke Algemene Politie-verordening vorm kunnen krijgen.

Andere partijen reageren met enige scepsis op Dijkstals voorstel. ,,Als je een jongere verbiedt naar een bepaalde snackbar te gaan, gaat-ie gewoon naar een andere snackbar en veroorzaakt dáár overlast'', meent Kamerlid Dittrich (D66).

De enige echte oplossing voor dit soort problemen, zegt Dittrich, is zorgen voor voldoende politie, en dat jongeren die de wet overtreden voldoende snel voor de rechter worden geleid. ,,En daar schiet VVD-minister van Justitie Korthals nu juist schromelijk tekort.''

PvdA-leider Melkert gaf vorige week tijdens een werkbezoek aan Amsterdam te kennen, eveneens belangstelling te hebben voor mogelijkheden probleemjongeren in hun bewegingsvrijheid te beperken.