Verzekeraars: traumazorg nog steeds slecht

De traumazorg in Nederland is slecht georganiseerd. Het ontbreekt aan een landelijk dekkend netwerk, waardoor ernstige verkeers- en andere spoedeisende slachtoffers niet altijd de hulp krijgen die nodig is. Dit concludeert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in een evaluatie van de traumazorg in Nederland. In april 1999 wees minister Borst (Volksgezondheid) tien ziekenhuizen verspreid over Nederland aan die zich moesten ontwikkelen tot traumacentra: gespecialiseerde en goed uitgeruste centra voor spoedeisende hulp. Het CVZ constateert dat van een landelijke dekking van de traumazorg allerminst sprake is. Bovendien is de onderlinge samenwerking slecht. Om wel tot een landelijke dekking te komen zijn zeker 22 centra noodzakelijk, aldus het CVZ.