Vervolging stagneert door bolletjeswet

De noodwet van minister Korthals (Justitie) om de bolletjesproblematiek op Schiphol op te lossen, zal in het parket Haarlem vervolging van andere misdrijven belemmeren.

Dit schrijft de Haarlemse hoofdofficier van justitie, Wooldrik, in zijn jaarplan 2002 arrondissementsparket. Ondanks de toegezegde uitbreiding van celcapaciteit, justitie en de rechterlijke macht in het arrondissement Haarlem, zal de achterstand bij vervolging van andere misdrijven verder oplopen. ,,De prioriteit die moet worden gegeven aan afhandeling van de drugskoeriers op Schiphol zal de tijdige berechting van andere misdrijven in het arrondissement gaan frustreren'', zo voorspelt Wooldrik in de brief. Volgens persofficier van justitie Hartjes gaat het onder meer om 250 zaken die op afhandeling door de meervoudige strafkamer wachten, waar op dit moment geen capaciteit voor beschikbaar is. ,,In de praktijk behandelen de meervoudige strafkamers nu alleen zaken waarbij verdachten nog in voorlopige hechtenis zitten. We hebben op dit moment te maken met een toevloed van bolletjeskoeriers terwijl de feitelijke uitbreiding van het apparaat er nog niet is.''

Volgens de Haarlemse burgemeester Pop, die met burgemeester Vreeman van Zaanstad een brandbrief aan Korthals heeft geschreven, blijven ook andere zaken door de Schipholproblematiek liggen. ,,Daarbij gaat het om verdachten die voor het eerst een misdrijf hebben gepleegd in de orde van inbraak, geweldpleging en zedenmisdrijven. Zogenaamde first offenders, waarvan zestig procent, als ze wel berecht worden, niet meer in herhaling vervalt, zo leert de ervaring. Maar justitie kan ze niet meer kwijt bij de rechtbank.''

De noodwet maakt het technisch mogelijk om de capaciteit van de rechtbank uit te breiden of bolletjesslikkers elders in het land te laten berechten, aldus Pop. ,,Maar het moet nog duidelijk worden of die extra rechters er inderdaad komen en of andere arrondissementen in het land wel ruimte hebben om zaken uit Haarlem over te nemen.'' In hun brief wijzen de twee burgemeesters erop dat het gewone politiewerk in de knel dreigt te komen. ,,Het kabinet heeft tal van maatregelen vastgesteld ter versterking van toezicht en opsporing. Maar het is bij voortdurende capaciteitstekorten in het arrondissement Haarlem onwaarschijnlijk dat de korpsen Zaanstreek-Waterland en Kennemerland een verantwoord begin kunnen maken met uitvoering van deze voornemens. Ook hier dreigen de bolletjesslikkers andere prioriteiten te doorkruisen.''

De vestiging van een rechtbankdependance op Schiphol, zoals Korthals heeft voorgesteld, zal het arrondissement Haarlem verder de nodige reorganisatieperikelen bezorgen, zo voorspelt Wooldrik. Ook hiervoor is een ,,herschikking van prioriteiten noodzakelijk. Op dit moment worden de consequenties ervan in kaart gebracht.''

Een woordvoerder van Korthals noemt de brief van Wooldrik ,,een verantwoordelijkheid van het college van procureurs-generaal''. Utrecht neemt zaken van het arrondissement Haarlem over, verwacht Justitie.