Systeem donatie organen blijft

Ondanks een nijpend tekort aan donororganen, voelt de Tweede Kamer er niets voor om af te stappen van het systeem dat mensen zichzelf moeten opgeven als donor.

Alleen de PvdA en SP vinden dat nu al duidelijk is dat de in 1998 aangenomen Wet op Orgaandonatie (WOD) niet werkt. Deze fracties dringen aan op een ander registratiesysteem waarbij iedereen automatisch donor is tenzij hij bezwaar aantekent. Een meerderheid van de Kamer meent dat de huidige wet voldoende mogelijkheden biedt voor aanvullende maatregelen om het tekort aan donororganen terug te dringen.

Dit bleek gisteren in een overleg tussen minister Borst (Volksgezondheid) en de Kamer. Op basis van een eerste evaluatie van de wet blijkt dat eenderde van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar zich als donor heeft laten registreren. Anderhalf miljoen mensen staan als `weigeraar' te boek. Bovendien weigert driekwart van de nabestaanden toestemming voor het afstaan van organen of weefsel als het familielid zichzelf niet als donor heeft laten registreren. Borst sprak gisteren van ,,teleurstellende resultaten''. Zij rekende de Kamer voor dat er in Nederland alleen al zeshonderd nieren nodig zijn om het aantal patiënten dat een dergelijke transplantatie nodig heeft niet langer dan één jaar op de wachtlijst te houden.

Met uitzondering van de kleine christelijke partijen drong de Kamer bij Borst aan op een meer actieve campagne van de overheid om orgaandonoren te werven. De toon van de campagnes moet niet langer neutraal zijn, maar stimulerend. Borst was bereid zelf een rol te gaan spelen in de voorlichting. De minister was vorig week al met een plan van aanpak gekomen om de WOD beter te laten functioneren. De noodzaak van een nieuwe voorlichtingscampagne, ook specifiek gericht op nabestaanden en allochtonen, maakt hier deel van uit. Daarnaast worden er herinneringsbrieven aan de bevolking gestuurd om zich te laten registreren. Borst kreeg hiervoor instemming van de Kamer. Ook zegde ze toe de wetteksten aan te scherpen die gaan over de rol van de nabestaanden. In de praktijk blijkt het nog té vaak voor te komen dat de familie van orgaandonatie afziet, terwijl de overledene zich wel als donor had geregistreerd. Borst gaat de komende tijd ook nieuwe varianten op het donorsysteem verkennen.